شرکت پتروشیمی تبریز در نظر دارد جهت حمایت از سازندگان و تولید کنندگان داخلی و شرکت‌های دانش بنیان، باتوجه به پتانسیل های موجود در داخل کشور، توانمندی آن‌ها را در راستای بومی سازی، ساخت و تولید قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود در زمینه های "مکانیکی، ابزار دقیق و برق " مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهد. لذا خواهشمند است اطلاعات مربوط به فرم ها به صورت کامل تایپ و مستندات خواسته شده در هر بند، در پنج پوشه با مشخصات ذیل دسته بندی و به آدرس پست الکترونیکی ذکر شده در زیر ارسال گردد.
1.    Catalogue کاتالوگ و رزومه و مدارک فنی
2.    Certificates  گواهی نامه ها
3.    Financial Records مدارک مالی (اظهارنامه مالیاتی و...)
4.    Performance Reference  اعلام رضایت مندی شرکت های بزرگ، مدارک مربوط به کالیبراسیون تجهیزات، گواهی حسن انجام کار، برگ های کنترل کیفی و ...
5.     Establishment Records  مدارک مربوط به سوابق شرکت (اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس، آخرین آگهی تغییرات، گواهی صاحبین امضای مجاز، در صورت وجود پروانه بهره برداری)
راههای ارتباطی با قسمت منابع واحد مهندسی ساخت شرکت پتروشیمی تبریز 
 041-34282282                     ایمیل: vendoremnf@tpco.ir

فرم اطلاعات عمومی شرکت ها pdf       word

فرم پرسشنامه بررسی منابع(سازندگان)

pdf   Word
فرم اطلاعات درخواستی از شرکت ها برای ثبت در وندور لیست pdf   Excel


 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0