الویت ساخت​​​​​​

 

اولویت های ساخت در پتروشیمی تبریز

 

1) هیترکوره (Incineration Heater)

2) انکر بلت (Anchor Bolt)

1) تهیه هیترمربوط به کوره زباله سوز پتروشیمی تبریز (Incineration Heater).

 موارد مهم، مشخصات و توضیحات مربوط به ساخت هیتر کوره زباله سوز پتروشیمی تبریز

عکس مربوط به هیتر

 

 

 

نقشه فنی هیتر بهمراه مشخصات و پارامترهای طراحی آن (توان و ولتاژ)

 

 

* موارد مهمی که سازنده مربوطه بایستی به این پارامترها توجه و دقت کافی را داشته باشد.

 قطرالمنت بایستی دقیقا مطابق اندازه نقشه بوده و به هنگام خم کردن پوسته بیرونی دچار ترک نشود.

2) تهیه انکر بلت (Anchor Bolt) مربوط به کوره الفین پتروشیمی تبریز.

 موارد مهم، مشخصات و توضیحات مربوط به ساخت انکر بلت (Anchor Bolt) مربوط به کوره الفین پتروشیمی تبریز

عکس شماتیک مربوط به انکربلت

 

 

 

 

 

با توجه به جداول ذیل مشخصات، استاندارد، تعداد و متریال مورد نیاز آیتم های 1 تا 7 آورده شده است.

Standard

Material

Description

Pos.No

ITEM

VdTÜV BI.471

 

G-X10NiCrNb3220

 

Erosion Protection Shield

 

160

1

VdTÜV BI.438

 

X10NiCrAlTi3220H

 

Anchor Bolt

 

161,163

2

VdTÜV BI.434

 

X10NiCrAlTi3220

Anchor

 

162

3

EN 10269

 

21CrMoV5-7

 

BOLT

 

46,76

4

EN 10269

 

25CrMoV4

 

HEX NUT

 

47,77

5

EN 10269

 

21CrMoV5-7

 

BOLT

 

139

6

EN 10269

 

24CrMoV5

 

HEX NUT

 

140

7

 


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0