شرکت پتروشیمی تبریز(سهامی عام)


ISO/IEC 17025  سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

 

شرکت پتروشيمي تبريز سيستم مديريت كيفيت بر مبنای ISO/IEC 17025 را در سطح آزمايشگاه تست خود پياده كرده و اعتبار بين المللي مربوطه را به عنوان اولين سازمان در سطح شركت ملي صنايع پتروشيمی در تيرماه 1386 از موسسه اعتباردهی DAKKS  آلمان دريافت كرده است. و سپس از طرف موسسه اعتباردهی TURKAK تمدید گردیده است.
آزمایشگاه پتروشیمی تبریز هم چنین از سال 1397 به عنوان آزمایشگاه معتمد اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی گواهینامه آزمایشگاه همکار را دریافت نموده و در این راستا نیز آمادگی انجام تست های درخواستی را دارا می باشد.
مسئوليت استقرار ، نگهداري و بهبود سيستم كيفيت بر عهده دفتر كيفيت  ISO/IEC 17025  مي باشد كه تحت نظارت نماينده مديريت شركت فعاليت می كند. همچنين دفتر كيفيت مسئوليت ارتباط با مشتريان در زمينه ارائه خدمات مديريت كيفيت را به عهده دارد. شركت افتخار دارد خدمات خود را در قالب مديريت كيفيت  ISO/IEC 17025  براي مشتريان برون سازمانی در زمينه های زير ارائه دهد : 

الف ) خدمات انجام تست های آزمايشگاهی
ب ) خدمات آموزشی و مشاوره در زمينه استقرار و پياده سازی سيستم در آزمايشگاه های تست و كاليبراسيون و برگزاری دوره های آموزشی مديريتی و فني در ارتباط باسيستم
ج ) برگزاری مقايسات بين آزمايشگاهی
د) طراحی ،تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های آب و بازیافت، پلیمری ،  شیمیایی و کرماتو گرافی گازی

مشتریان محترم دریافت خدمات مديريت كيفيت می توانند انتقادات، پیشنهادات، نیازها و شکایات خود نسبت به کیفیت خدمات انجام گرفته توسط سیستم را با تكميل " فرم دریافت بازخورد یا اعلام شکایت مشتریان سازمانی ارائه خدمات مدیریت کیفیت" به شماره QMNL-QR-065  به دفتر کیفیت ارسال نمایید .

 

 

*

 
  


 

Address: Testing Laboratory-Tabriz Petrochemical Complex-Tabriz-P.O.Box:51745-354, Tel/Fax: 041-34282216 Internet address: www.tpco.ir   E-mail: ah.ghassemi@tpco.ir


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0