• info@tpco.ir
  • En
  • ساعت : ۱۳:۲۵:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ 
  • کد خبر : ۲۰۶۹
استفاده مجدد از مونومر بازیابی شده بوتادین راكتورهای PBL واحد ABS در واحد BD

در راکتورهای بخشPBL واحد ABSو بعد از اتمام زمان واکنش، منومرهای واکنش نیافته بوتادین بازیابی می­گردند.

براساس شرایط طراحی، منومرهای بازیابی شده به تانک TK-403واحد مخازن ارسال می­شود. با توجه به اتمسفریک بودن تانک مذکور احتمال انتشار گاز بوتادین به محیط اطراف و خطر اشتعال و انفجار نیز وجود دارد. به منظور مدیریت ریسک­های مربوطه و به صلاحدید طراح،در اکثر مواقع چاره­ای جز ارسال مونومرهای بازیابی شده به مشعل نبوده است. با توجه به ضرورت شناسایی و مدیریت هزینه های مربوط به هدرروی محصولات با ارزش شرکت و به­حداقل رسانیدن فلرینگ
( ارسال به مشعل) به­عنوان یکی از پروژه­های زیست محیطی شرکت، پروژه­ای با هدف استفاده مجدد از منومرهای بازیابی­شده بوتادین تعریف گردید. فرآیند بهره­برداری واحدهای الفین و
BD مورد بررسی و طرح اجرایی مصوب گردید.

 

با اجرای طرح جدید، بوتادین بازیابی­شده به مخزن  TK-804 که به عنوان مخزن خوراک واحد BD می باشد ارسال، ذخیره و مورد استفاده قرار می­گیرد. در شرایط کارکرد صد درصد  واحد ABS­، روزانه حدود 1000 Kg  بوتادین ذخیره و در واحد BD به محصول با ارزش 1 و 3 بوتادین تبدیل میشود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها