• شماره تماس :0218424700
  • info@tpco.ir
  • En
عنوان : استفاده مجدد از مونومر بازیابی شده بوتادین راكتورهای PBL واحد ABS در واحد BD
کد خبر : ۲۰۶۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ 
ساعت : ۱۳:۲۵:۱۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در راکتورهای بخشPBL واحد ABSو بعد از اتمام زمان واکنش، منومرهای واکنش نیافته بوتادین بازیابی می­گردند.

براساس شرایط طراحی، منومرهای بازیابی شده به تانک TK-403واحد مخازن ارسال می­شود. با توجه به اتمسفریک بودن تانک مذکور احتمال انتشار گاز بوتادین به محیط اطراف و خطر اشتعال و انفجار نیز وجود دارد. به منظور مدیریت ریسک­های مربوطه و به صلاحدید طراح،در اکثر مواقع چاره­ای جز ارسال مونومرهای بازیابی شده به مشعل نبوده است. با توجه به ضرورت شناسایی و مدیریت هزینه های مربوط به هدرروی محصولات با ارزش شرکت و به­حداقل رسانیدن فلرینگ
( ارسال به مشعل) به­عنوان یکی از پروژه­های زیست محیطی شرکت، پروژه­ای با هدف استفاده مجدد از منومرهای بازیابی­شده بوتادین تعریف گردید. فرآیند بهره­برداری واحدهای الفین و
BD مورد بررسی و طرح اجرایی مصوب گردید.

 

با اجرای طرح جدید، بوتادین بازیابی­شده به مخزن  TK-804 که به عنوان مخزن خوراک واحد BD می باشد ارسال، ذخیره و مورد استفاده قرار می­گیرد. در شرایط کارکرد صد درصد  واحد ABS­، روزانه حدود 1000 Kg  بوتادین ذخیره و در واحد BD به محصول با ارزش 1 و 3 بوتادین تبدیل میشود.بازگشت      فايل الحاقي      چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0