• شماره تماس :0218424700
  • info@tpco.ir
  • En
    /  2
عنوان : اولین قرارداد توسعه شركت با حضور مدیرعامل پتروشیمی تبریز
کد خبر : ۲۰۶۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ 
ساعت : ۱۳:۵۲:۳۷

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

در پی توسعه پروژه های مجتمع : اولین قرارداد توسعه شرکت ماحصل سفر تیم پروژه به اتفاق مهندس درفشی مدیرعامل پتروشیمی تبریز


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0