• شماره تماس :0218424700
  • info@tpco.ir
  • En
    /  2
رو عنوان : دیدار و گفتگو:
عنوان : نشست صمیمی دكتر پزشكیان نایب رییس مجلس شورای اسلامی با مهندس درفشی مدیر عامل پتروشیمی تبریز
کد خبر : ۲۰۵۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ 
ساعت : ۱۰:۵:۱۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دكتر پزشكيان نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در يك جلسه صميمي با مهندس درفشي مدير عامل پتروشيمي تبريز ديدار و گفتگو كردند:

دكتر پزشكيان از مهندس درفشي مديرعامل پتررسيمي تبريز به لحاظ نقش اساسي در افزايش توليد در مجتمع و سرمايه گذاري در طرحهاي جديد پلي اتيلن ، پلي پروپيلن ، ABS و PBR با هدف افزايش ٢/٥ برابري توليد در مجتمع در اين برهه حساس اقتصادي تشكر و قدرداني كردند.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي ياد آور شد: مجتمع پتروشيمي تبريز در منطقه به ويژه در استان در صادرات و ارز آوري در ارتباط با صادرات به ٣٣ كشور جهان از جمله اروپا و آسياي شرق و آفريقا نقش اساسي دارد .

دكتر پزشكيان گفت: ما با تمام امكانات در كنار مجتمع بزرگ پتروشيمي تبريز هستيم و از تمام پروژه هاي اين شركت حمايت مي كنيم . 

مهندس درفشي مدير عامل پتروشيمي تبريز نيز ضمن قدرداني از زحمات و حمايت هاي دكتر پزشكيان ، از موفقيت هاي اخير اين مجتمع گفت: 
پتروشيمي تبريز با هدف افزايش توليد ، توسعه و سرمايه گذاري در بخش واحدهاي جديد توليدي براي تامين بازار مصرف داخلي و افزايش صادرات و ايجاد بازارهاي جديد در جهت ورود ارز به كشور از سياست هاي اين مجتمع در سال حمايت از توليد كالاي ايراني در رونق اقتصادي شركت در دستور كار قرار گرفته است .
مهندس درفشي در ادامه از روند چشمگير خط اتيلن مياندوآب به تبريز گفت : 
عمليات اجرايي و لوله گذاري خط اتيلن با سرعت انجام مي گيرد . اميد و تلاش است تا كمتر از دو سال با دريافت اتيلن از غرب توليدات اين مجتمع به ٢/٥ برابر افزايش يابد.

مديرعامل پتروشيمي تبريز گفت : در سال حمايت از كالاي ايراني و اقتصادي نمودن فعاليت هاي مجتمع پتروشيمي تبريز از منظر بنگاه اقتصادي با شروع كارهاي مهندسي ، احداث پروژه هاي جديد واحد هاي پلي اتيلن ، پلي پروپيلن ، ABS و PBR به سرعت عملياتي و اجرايي شوند.
مهندس درفشي در جهت صرفه جويي در آب شرب تبريز و كاهش مصرف آب گفت : با بررسي هاي مهندسي و تخصصي انجام يافته خواستار خريد دستگاههاي تصفيه خانه و تصفيه پساب شهري براي بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0